Nieuw verschenen

C.O. Jellema – Er leeft een droom in je: brieven aan Theo van Woerkom

Er leeft een droom in je bevat ruim 20 brieven van C.O. Jellema aan zijn vriend Theo van Woerkom (1944). De kennismaking met Van Woerkom markeert het begin van een van de belangrijkste vriendschappen die Jellema aanknoopte. Ze leerden elkaar in maart 1973 kennen op een bijeenkomst van een gespreksgroep. Van Woerkom nam een belangrijke plaats in binnen Jellema’s gedachte- en gevoelsleven. Hun vriendschap - zeker in de beginjaren - stond zo nu en dan in het teken van aangetrokken worden tot en afgestoten worden door. Naast de brieven bevat het boek een terugblik van Van Woerkom, een nawoord van Gerben Wynia en een aantal bijlagen. Prijs: € 19,50.

Henk Romijn Meijer – Kunstbroeders: over Herman Gordijn

Het boek bevat de tekst van een gesprek tussen de ‘kunstbroeders’ Henk Romijn Meijer en Herman Gordijn, een essay van Romijn Meijer over het werk van Gordijn, een beschouwende tekst van Gordijn over zijn kunst en de tussen beide kunstenaars gewisselde brieven. Het boek opent met een inleiding van Elizabeth Mollison, de weduwe van Romijn Meijer. Het sluit af met een nawoord van Gerben Wynia. ‘Herman Gordijn schildert het verval op een manier dat de angst ervoor wordt overwonnen. Herman geeft het verval vitaliteit, humor. Ik houd veel van zijn werk. We hebben elkaar destijds ontmoet op Drakensteyn, uitgenodigd door Beatrix en Claus. Herinner je je zijn schilderij Maison Krul, die vrouw voor de schotel vol taartjes. Molly en ik wilden het jaren geleden kopen maar het kostte drieduizend gulden, dat was toen erg veel. Het is een van de weinige dingen in m’n leven waar ik spijt van heb.’ (Bibeb in gesprek met Henk Romijn Meijer, Vrij Nederland, 11 maart 1989) Prijs: € 17,50.

Willem Huberts – De man van vele namen: Bertus Smit 1897-1994

Bertus Smit had een wonderlijke levensloop. In 1921 was hij wereldverbeteraar en esperantist, in 1927 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel, in 1929 bleek hij fascist, in 1931 nationaalsocialist en in 1933 antisemiet. In 1940 werd hij door de Duitse bezetter gearresteerd wegens belediging van Adolf Hitler, Duits staatshoofd. In 1942 veroordeelde een Duitse nazi-rechter hem ter dood, maar in 1943 was hij weer op vrije voeten. In datzelfde jaar wilde hij lid worden van de SS, maar hij werd geweigerd. In 1944 wist hij Nederlandse verzetsstrijders uit Duitse gevangenschap te redden. In mei 1945 maakte hij de bevrijding mee als gevangene in een Duits concentratiekamp. In 1947 was hij Amerikaansgezind democraat. In de jaren ’70 en ’80 voerde hij actie voor het behoud van de Amsterdamse binnenstad en streed hij tegen de aanleg van de metro. Daarnaast genoot hij toen landelijke bekendheid als tekenaar van stedenschoon. Waarom droeg hij in iedere levensfase een andere naam? Was hij werkelijk geparenteerd aan een oud Duits vorstengeslacht? Wie was deze Bertus Smit? Prijs: € 19,50.

Maarten Doorman – Doormans klein handorakel

Dit boekje verscheen op 9 juni 2017 ter gelegenheid van Doormans 60e verjaardag. Het bevat 100 aforismen, waarvan de auteur zegt: ‘Het aforisme is van alle tijden. Grieken en Romeinen twitterden het op perkament, Erasmus in zijn Adagia en Pascal in zijn Pensées. In de 18e eeuw heette het een maxime. In de 19e eeuw bloeide het, in de 20e verschrompelde het tot oneliner en in de 21e werd het wereldwijd een tweet. Maar een aforisme is ook tijdloos en dan is het minder opgewonden dan twitter en als we geluk hebben minder suf. Volgens Karl Kraus is het zelden waar: het is een halve waarheid of anderhalf. Een aforisme is vrij: het is een zin zonder account.’ Prijs: € 9,50.

C.O. Jellema & Paul Beers – Alleen per brief

Het contact begon als een vriendelijke, voornamelijk zakelijke correspondentie tussen de dichter C.O. Jellema en Paul Beers als redactiesecretaris van literair tijdschrift De Revisor. Maar al gauw vonden beiden elkaar in hun gegrepen zijn door het werk van de Oostenrijkse schrijfster Ingeborg Bachmann. Beers, de vertaler van haar werk, trof in Jellema een ten aanzien van Bachmann verwante geest en de toon van hun brieven veranderde na verloop van tijd dan ook van ‘vriendelijk’ in ‘vriendschappelijk’. Deze briefwisseling (bestaande uit zo’n 50 brieven, kaarten en e-mails) uit de periode 1981-2003, wordt hier voor het eerst gepubliceerd. Naast de complete briefwisseling werd Jellema’s niet eerder gepubliceerde dankwoord bij de uitreiking van de Herman Gorterprijs opgenomen, alsmede vijf Bachmann-recensies van zijn hand. De uitgave bevat een inleiding van Paul Beers en is geannoteerd en van een nawoord voorzien door Gerben Wynia. Prijs: € 19,50.

C.O. Jellema & Jan Siebelink – Uit diepe verwantschap

‘Jouw werk, ik schreef het je al eerder, emotioneert mij buitengewoon. Daarom schrijf ik nu niet over je, maar aan je. Ik kan bij jou werk en persoon niet scheiden. Dat ligt aan mij, aan je werk en aan jou. Aan de mens die je bent, aan jouw spreekwijze.’ Dit schreef C.O. Jellema aan Jan Siebelink en omgekeerd gold hetzelfde: Jellema’s werk maar ook diens persoon (‘gebaren, oogopslag, stem’) raakten Siebelink. Als eerbetoon aan hun vriendschap voorzag Jellema zijn sonnet ‘Doorwerth: het golfbad’ van de opdracht ‘voor Jan Siebelink’, hetgeen Siebelink beantwoordde door zijn roman De overkant van de rivier (1990) aan Jellema op te dragen. Van hun affiniteit getuigt deze briefwisseling (bestaande uit zo’n 50 brieven en kaarten), die de periode 1986-1998 omvat en hier voor het eerst wordt gepubliceerd. De uitgave bevat een Post scriptum van C.O. Jellema, een Inleiding van Jan Siebelink en een Verantwoording van Gerben Wynia. Prijs: € 19,50.

Johann Wolfgang Goethe – West-oostelijke divan

Dat Goethes Faust een van de krankzinnigste boeken is uit de negentiende eeuw weet iedereen die geprobeerd heeft het van begin tot eind uit te lezen. Minder bekend is dat Goethe, onder de indruk van de legendarische Perzische dichter Hafez, in 1819 een lijvig en niet minder verbazingwekkend werk publiceerde met de tweetalige titel: West-östlicher Divan – Ad-diwan ash-sharqi lil-mu'allif al-gharbi. Ard Posthuma, die eerder zowel Goethes tweedelige Faustdrama als de zogenaamde ‘Oerfaust’ vertaalde, bezorgde de eerste integrale Nederlandse vertaling van alle gedichten die deel uitmaken van Goethes West-oostelijke divan. Prijs: € 19,50.

C.O. Jellema – Mijn beste lezer

In de nalatenschap van A.O. Jellema werden eenendertig brieven van zijn broer C.O. Jellema teruggevonden. Deze uitgave bevat een selectie van negentien brieven, die getuigen van hun innige band. Beide broers deelden veel. In zijn essay ‘Oefeningen bij een beek’, waarboven de opdracht ‘Voor A.O.J.’, haalt Jellema dierbare herinneringen op aan hun jeugdjaren in Beilen, de grote pastorietuin, de beuk waarin ze als kleine jongens hun initialen sneden, aan de Beilerstroom waar ze visjes vingen en aan de treinrails waarop ze centen legden. Veel van zichzelf herkende hij in zijn broer: de liefde voor het Groninger landschap, de ambivalente gevoelens ten aanzien van hun dominante moeder, hun zwaarmoedigheid, de zelftwijfel, de twijfel aan de waarde van hun werk en de onmacht het leven waarachtig te beleven. Beiden hadden een beschouwende, reflecterende geest. Jellema hechtte bovendien veel waarde aan het kritische oordeel van zijn broer. Niet voor niets schreef hij hem: ‘Je bent mijn beste lezer, denk ik, in tweeërlei opzicht, de aandacht waarmee je ze leest en zoals je ze begrijpt.’ Prijs: € 17,50.

Jan Paul Hinrichs – Brief uit Vidin

De slavist Jan Paul Hinrichs bundelt in Brief uit Vidin herinneringen aan ontmoetingen in het Oostblok en aan slavisten in Nederland. Het rijkelijk met foto’s verluchte boekje bevat onder meer portretten van Karel van het Reve, de taalkundige Kees van Schooneveld, de vertaler en diplomaat Frans van Agt en de Bulgaarse dichters Elisaveta Bagrjana en Nikolaj Kuntsjev. Ook beschrijft hij een voetreis langs Bulgaarse kloosters in 1998, bezoeken aan Sint-Petersburg en Odessa en verwikkelingen rond zijn vertalingen van Daniil Charms. Prijs: € 19,50.

Boudewijn van Houten – Laatste liefde

De avonturier Wim ontmoet een vrouw en een stad die hij niet aankan. Wat heel onbekommerd begint, eindigt dramatisch. Het is een liefde, zijn laatste liefde. Het kost Wim vele maanden om erachter te komen dat de vrouw van zijn keuze, Anna, één brok angst is en bijvoorbeeld niet is opgewassen tegen de bedreigingen van haar vorige minnaar, een gewelddadige, drankzuchtige man, die helemaal past bij de ruwe zeden van de stad Galburg waar dit verhaal zich afspeelt. Anna onderwerpt zich aan dit geweld. Is ze wat zwak in het hoofd, zoals zijn vrienden wel eens gesuggereerd hebben? Wim vergelijkt haar echter met een hoer die zich niet los kan maken van haar pooier. Wim kan er maar niet in berusten, drinkt met de dag meer, raakt zijn baan kwijt en weet tenslotte ook Anna tegen zich in te nemen. Omdat ze een absolute obsessie voor hem is geworden, blijft er maar één uitweg. Prijs: € 17,50.

Boudewijn van Houten – Onder de barbaren

In de essaybundel Onder de barbaren trapt Boudewijn van Houten geen open deuren in. Hij gaat niet de geestelijkheid met de vinger wijzen, maakt zich geen zorgen over het lage percentage vrouwen in de bouw, vindt niet dat de psychische begeleiders op hun beurt begeleid moeten worden, gelooft niet dat iedereen vrijheid nodig heeft en zou best zonder een kwartier sport in het televisienieuws kunnen leven. U zult bij hem ook niet tegenkomen dat de moslims het liefst willen integreren, dat geestelijke afwijkingen bestreden kunnen worden met bloemen mits vóór negen uur ’s ochtends geplukt, dat we als neomissionarissen onze aanvechtbare idealen aan de wilden van de hele wereld moeten opdringen en dat een schrijfcursus volstaat om een schrijver te worden. Hij gruwt van het huidige beschavingsniveau. Musea zijn kleuterklasjes vol fröbelwerk geworden. De grens tussen lectuur en literatuur is opgeheven. Cultuur is in handen van gescheiden dametjes en handige organisators. En iedereen praat mee over alles, zodat de onbenulligheid het laatste woord heeft. Hoe zou het komen? Misschien door een te ver doorgevoerde democratie? Van Houten voelt zich ‘onder de barbaren’. Na Tegengif (2013) is Onder de barbaren de tweede Van Houten-titel die bij uitgeverij Flanor verschijnt. Prijs: € 25.

Alle eerdere uitgaven van Uitgeverij Flanor kunt u vinden in onze Flanorreeks of in het Algemeen Fonds


© Uitgeverij Flanor 2010