Wat is Flanor?Uitgeverij Flanor is geen commerciële uitgeverij. Zij is voortgekomen uit de wens van enkele vrienden om op kleine schaal interessante teksten aan te bieden. In 1987 zag de eerste publicatie het licht. Deze uitgeverij kwam voort uit een gezelschap van in letterkunde geïnteresseerde vrienden en kennissen, dat zich sinds het begin van de jaren tachtig onder de naam ‘Flanor’ presenteerde. In eerste instantie kwamen de leden van dat gezelschap regelmatig bijeen en hielden lezingen voor elkaar. Pas later werd de behoefte gevoeld die lezingen een iets permanenter karakter te geven en de tekst ervan in druk vast te leggen. Zo ontstond het idee een uitgeverij in het leven te roepen.

Momenteel worden ook bijdragen van niet-leden gepubliceerd, terwijl de bijdragen van de Flanor-leden niet meer altijd van tevoren als lezing moeten zijn uitgesproken. Criteria voor het uitgavebeleid van Flanor zijn enerzijds de kwaliteit van het aangebodene en anderzijds of de aangeboden kopij past in het opgebouwde fonds. In het algemeen kan worden gesteld dat Flanor literair-historische en (auto)biografische teksten wil uitgeven, waarbij het accent ligt op de ‘petite histoire’, op de ‘marge’ van de letterkunde, op alles wat zich buiten of net naast de ‘main stream’ bevindt.

Wanneer u kopij ter publicatie wilt aanbieden, dan kunt u
contact opnemen. De redactie van de reeks werd vanaf 1987 gevormd door Jan van Herpen [†], Willem Huberts en Gerben Wynia. Na het overlijden in 2008 van Van Herpen vormen Huberts en Wynia de redactie.

Wilt u op de hoogte worden gebracht van onze nieuwste uitgaven? Dat kunt u hier laten weten.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

Uitgeverij Flanor
Beijensstraat 30
NL – 6521 EC Nijmegen
telefoon +31 (0)6 53 64 89 66
e-mail (uitgeverijflanor at gmail.com - spatie at spatie vervangen door @)


© cwppol2000