Algemeen FondsJan J. van Herpen – In een ommezien
Als uitgave buiten de Flanorreeks verscheen in 1990 van Jan J. van Herpen, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, In een ommezien. In deze memoires blikt de auteur terug op een meer dan veertig jaar durend werkzaam leven binnen de Nederlandse kunst en cultuur. Van Herpen haalt herinneringen op aan onder meer Wim Sonneveld, Leo Jordaan, F. Bordewijk, Simon Vestdijk, Simon Carmiggelt en dr. P.H. Ritter Jr. Ook de eerste Holland Festivals – die Van Herpen destijds voor de AVRO-radio versloeg – komen aan de orde. Prijs: € 18,50.


Jan J. van Herpen – Bibliografie van boeken, artikelen en lezingen
Eveneens buiten de Flanorreeks verscheen in 1995 een Bibliografie van boeken, artikelen en lezingen van Jan J. van Herpen. Niet opgenomen zijn de honderden radiocauserieën die tussen 1940 en 1982 door de AVRO werden uitgezonden en waarvan de onderwerpen zich bewegen op gebieden als muziek, boeken, wetenschap, geschiedenis, musea, tentoonstellingen, herdenkingen, enz. De bibliografie geeft een zo compleet mogelijk beeld van de diversiteit van aandachtsgebieden van Jan J. van Herpen. Prijs: € 9,-.


Jan J. van Herpen – Met bestendig jeukende pen: documentair Klein Memoriaal over leven en werken van dr. P.H. Ritter Jr. (1882-1962)
Op 31 maart 2009 werd deze documentaire biografie van Ritter hier gepresenteerd in de (gedeeltelijk onvoltooide) staat waarin zij verkeerde bij het overlijden van haar auteur Jan J. van Herpen. In het voorjaar van 2006 heeft hij de hier beschikbaar gestelde tekst voor het laatst bewerkt. Hij is daarna niet meer toegekomen aan het maken van een personen- en zakenindex, noch aan het verzamelen van illustraties en evenmin heeft een laatste correctie op vorm, inhoud en presentatie plaats kunnen vinden. Uitgeverij Flanor meent in de geest van haar ‘pater intellectualis’ te handelen door deze publicatie postuum te doen plaatsvinden.

Gerard Oude Hengel – Tien jaar sprokkelingen onder ‘De Toren’
In 2005 verscheen deze verzameling van (merendeels) religieus getinte teksten. Dit boekje bevat een veelheid van meestal korte bijdragen die oorspronkelijk geschreven werden voor het blad van de parochie St. Jan de Doper te Sambeek. Zij werden geschreven tussen 1994 en 2004. Prijs: € 12,50.


Fred Penninga – Met uitzicht op het plein
Het boek schetst in twee novellen het dilemma van de schrijver Bertold Bürger; ooit het zelfgekozen pseudoniem van de beter bekende Erich Kästner. De eerste novelle speelt in Berlijn, op 10 mei 1933, de dag waarop de schrijver van overheidswege wordt ‘verboden’ en zijn boeken - met nog vele andere - worden verband. De tweede novelle speelt in Neurenberg, op 20 november 1945. De dag waarop de schrijver, als officieel genodigde ‘waarnemer’, de opening van het oorlogstribunaal bijwoont. In de eerste novelle besluit Bürger geheime aantekeningen te maken over de gebeurtenissen in het Derde Rijk, om daar later als ‘ooggetuige’ verslag van te kunnen doen. Hij ziet, op grond van grote woorden als integriteit en verantwoordelijkheid, geen andere keus. Hij is immers schrijver. In de tweede novelle komt Bürger tot de conclusie dat er geen woorden genoeg zullen zijn om het drama dat zich in Duitsland - en de wereld - heeft voltrokken te beschrijven. Ook al is hij schrijver en - ironisch genoeg - uitgenodigd om als, een van de weinige Duitse waarnemers, het proces van Neurenberg bij te wonen. Op het eerste gezicht lijkt Met uitzicht op het plein een boek over het nazisme en de Tweede Wereldoorlog in het Duitsland van de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Toch gaat het daar niet om. Met uitzicht op het plein gaat over een onderliggend, tijdlozer thema: de strijd tussen moeten schrijven... en dat niet kunnen. Prijs: € 20.


Rita Young & Zwaan de Vries – Oorlog en overleven buiten Japanse kampen: drie generaties vertellen...
In dit boek (verschenen in 2008) beschrijven beide auteurs hoe het delen van oorlogservaringen kan helpen bij een gezamenlijk verwerkingsproces. Zij gaven mede leiding aan de ‘buitenkampkinderen’ die ten tijde van de Japanse bezetting van het voormalige Nederlandsch-Indië hun eigen specifieke leed te verwerken kregen. Het geeft een beknopt overzicht van de ontwikkelingen van de Nederlandsch-Indische geschiedenis, waarbij het accent op de Indo-Europese ervaringen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ligt. Drie generaties, die elk op hun eigen manier de gevolgen van de oorlog met zich meedragen, doen verslag van hun ervaringen. Prijs: € 17,50.

boven