In voorbereidingdr. J.J.C. Dee

Verwoording van verwondering: geloof en mystiek in het latere werk van C.O. Jellema

Jan Paul Hinrichs

Een vreemdelinge op de drempel, negen Bulgaarse dichters

Guus Luijters

Brieven van Adwaita

Aad Meinderts

Herinneringscahier 1940-1945

P.M. Reinders

Verspreid gepubliceerde artikelen (i.h.b. uit Hollands Maandblad)

Henk Romijn Meijer

Jane gaat op dienstreis, libretto

Dorinde van Oort

Keuze uit de dagboeken

Helga Ruebsamen

Verspreid proza

Johann Wolfgang von Goethe

Gedichten zijn gebrandschilderde ramen. Een keuze uit het dichtwerk, ingeleid, vertaald en toegelicht door Victor Bulthuis


© cwppol '99