Uitgaven bestellenAlle uitgaven zijn te bestellen door overmaking van het te betalen bedrag op bankrekening NL85.INGB.0680.2522.15 (BIC INGBNL2A) ten name van W.S. Huberts te Nijmegen onder vermelding van serienummer(s) en (beknopte) titel(s). Sommige boeken kunnen uitverkocht zijn. Het is verstandig om dit via
mail na te vragen, alvorens geld over te maken. Vergeet vooral niet te vermelden naar welk adres de bestelling moet worden gezonden. Bij afleveradressen in het buitenland zullen de extra verzendkosten in rekening worden gebracht. Buitenlandse bestellers doen er daarom goed aan van tevoren per mail te informeren wat in hun geval de additionele kosten zijn, alvorens geld over te maken.

Een abonnement op alle delen uit de Flanorreeks is eveneens mogelijk. Dat kunt u hier laten weten. In dat geval worden de uitgaven bij verschijnen toegezonden, vergezeld van een factuur. Een abonnee betaalt niet de volledige prijs, maar ontvangt de delen met boekhandelskorting.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
Uitgeverij Flanor
Beijensstraat 30
NL 6521 EC Nijmegen
telefoon +31 (0)6 53 64 89 66
e-mail