Introductie

Hier vindt u een deel van wat ik sinds circa 1976 gepubliceerd heb op literair-historisch gebied.
Bij de selectie heb ik mij beperkt tot wat ik ook nu nog waard vind om openbaar te maken.

Als u naar aanleiding hiervan contact met mij wilt opnemen, kan dat
hier.

4 juni 2015