Inhoudsopgave

Introductie

1. Begrijpelijke boodschappen. Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2023 over Begrijpelijke overheidscommunicatie. In Nederlands Juristen Blad, 2 juni 2023.
2. Brieven aan Il Duce. Over het gedigitaliseerde archief van Wouter Lutkie. In Impressie, mei 2020.
3. They were always quarreling. On dilettantes and political newcomers in Dutch politics of the twentieth and the twenty-first century. In Researchgate.net, gepubliceerd oktober 2018.
4. Non-revolutionary Dutch fascism redefines generic fascism. In Academia.edu, gepubliceerd juli 2017.
5. In de ban van een beter verleden: het Nederlandse fascisme 1923-1945, dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2017. Bij Uitgeverij Vantilt verscheen de handelseditie.
6. Biografische schets van Bertus Smit, ‘Neêrlands eerste nationaalsocialist’, verschenen in Tijdschrift voor Biografie, najaar 2016.
7. Lezing, gehouden 22 mei 2015, over de schrijversbrieven in het Archief-Ritter, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
8. Op 9 april 2013 hield ik een lezing met een presentatie op de Parijse Sorbonne over Nederlandse nationaalsocialistische letterkunde.
9. Inleiding. In George Kettmann, De verdrevene. Nijmegen, Flanor, 2010, ISBN 978-90-73202-74-0.
10. Schrijvers op het foute been. In Nog Niet-reeks, nummer 9. (Oudewater, 2004, ISSN 0929-1970).
11. Wie was Wutse? In Nieuw Letterkundig Magazijn, mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, december 2000.
12. George Kettmann, Leven in tweespalt. Nagelaten geschriften van een nationaal-socialist, ingeleid door Louis Ferron en bezorgd door Willem Huberts (Nijmegen, Flanor, 1999, ISBN 90-73202-40-X).
13. Heruitgave van Mein Kampf is geen zaak voor de Nederlandse overheid. In NRC Handelsblad, 12 november 1997.
14. George Kettmann Jr. In Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur, 1995.
15. Rechts uit de flank! Een bloemlezing uit poëzie van Nederlandse nationaal-socialistische dichters. (Hilversum, Flanor, 1990, ISBN 90-73202-15-9).
16. Adriaan Venema’s labyrint van onbegrip en onkunde. In Maatstaf, mei 1990.
17. The importance of evaluating in earnest. Over de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde uit de jaren 1940-1945. In De Gids, mei 1990. De Nederlandse vertaling van nr. 15, hieronder.
18. The importance of being in earnest. On the evaluation and historiography of Dutch literature of the period 1940-1945. In Dutch crossing, August 1989. A slightly modified version of the paper read at the interdisciplinary conference on ‘The Low Countries and the World’ organized by the UCL Centre for Low Countries Studies and held at UCL 12-15 April 1989.
19. George Wilhelm Kettmann jr.. In Biografisch Woordenboek van Nederland (’s-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1989, ISBN 90-5216-006-6).
20. Een omgevallen kaartenbak. Over Adriaan Venema’s Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. In De Tijd, 23 september 1988.
21. Vestdijk, vertalen en accommodatie – Vestdijk en de Kultuurkamer. In Vestdijkkroniek, december 1987.
22. Schrijver tussen daad en gedachte. Leven en werken van George Kettmann Jr. (1898-1970), met een bibliografie (Den Haag, Bibliographia Neerlandica, 1987, ISBN 90-71313-08-5).
23. Hoe Marsman aan zijn einde kwam. In Sic, voorjaar 1987.
24. Professor Y als het alter ego van Ferdinand Céline. In Bzzlletin, september 1986.
25. Wie was de censor? In Vestdijkkroniek, juni 1986.
26. Vestdijk en Maeterlinck, de grenslijnen uitgewist. In Bzzlletin, september 1985.
27. Vestdijk in statu nascendi. In Vestdijkkroniek, september 1983.
28. De zelfmoord van het witte bloedlichaampje. In Vestdijkkroniek, maart 1982.