Nieuw verschenen

Martien J.G. de Jong – Krullen van de schaafbank: schrijven en lezen in andere tijden

In deze publicatie bespreekt De Jong de Europese literatuur van de 18e tot aan de 21e eeuw uit diverse taalgebieden. Met de weidse blik van de algemene en de vergelijkende literatuurwetenschap behandelt de auteur werk van Willem Bilderdijk, Louis Couperus, Lodewijk van Deyssel en Rhijnvis Feith. Met Vittorio Alfieri, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Ugo Foscolo, Johann Wolfgang von Goethe en Giacomo Leopardi komen buitenlandse auteurs aan de orde. Daarnaast besteedt De Jong aandacht aan de opkomst van socialisme en feminisme. Belicht wordt het werk van 20e-eeuwse schrijvers als Pierre H. Dubois, Ed. Hoornik, Maurice Gilliams, Han G. Hoekstra en J.W.F. Werumeus Buning. Hierbij komt het heikele probleem van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog ter sprake, evenals de omstreden ‘zuivering’ die daarna plaatsvond. De prijs van het boek (paperback, 15,5 x 23,5 cm, 316 pagina’s, ISBN 978-94-92432-29-2) bedraagt € 27,50.

Wouter Lutkie & Jacques Maritain – C’est la lumière de saint Thomas qu’il vous faut

C’est la lumière de Saint Thomas qu’il vous faut bevat de correspondentie uit de jaren 1916-1926 tussen de eigenzinnige Nederlandse priester Wouter Lutkie (1887-1968) en de Franse neothomistische filosoof Jacques Maritain (1882-1973). Deze Franstalige uitgave is voorzien van een voorwoord en ruim geannoteerd, waarmee een historisch en filosofisch kader wordt gegeven van beide personen, hun werk en hun opvattingen. Het boek werpt een nieuw licht op de ontwikkelingsgang van de jonge Maritain. In 1920 vestigde hij zijn naam met zijn essay Art et scolastique en in 1925 verkreeg hij internationale faam met Trois réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau. Uit zijn brieven aan Wouter Lutkie blijkt voor het eerst welke bronnen Maritain in de jaren 10 van de 20e eeuw hanteerde en door wie hij zich geïnspireerd meende. De prijs van het boek (gebonden met leeslint, 15,5 x 23,5 cm, 188 pagina’s, ISBN 978-94-92432-27-8) bedraagt € 27,50.

Jan Kuijper – Antimetrieën

Deze uitgave bevat essays die Jan Kuijper tussen 1974 en 2023 verspreid heeft gepubliceerd. Het boek bevat ruim dertig opstellen over poëzie in de ruime zin van het woord. Kuijper bespreekt werk van onder meer de dichters Gerrit Achterberg, Adwaita (Dèr Mouw), Rein Bloem, Herman Gorter, Gerrit Kouwenaar en Obe Postma. Ook besteedt hij aandacht aan de poëziekritieken van Kees Fens en aan de uitgeefactiviteiten van Reinold Kuipers. In zijn sonnet ‘Aquarium’ dicht Johan Andreas dèr Mouw ‘In schem'rig groen stukje van de oceaan’ – met de nadruk op stúkje, terwijl dat eigenlijk niet in het metrum past. Zoiets heet een antimetrie. De verspreide opstellen die Jan Kuijper de laatste vijftig jaar geschreven heeft, gaan over van alles, maar een zekere voorkeur voor poëzie, daarbinnen voor metrische poëzie met antimetrieën, en dáárbinnen voor Dèr Mouws sonnetten valt niet te verdonkeremanen.... De prijs van het boek (15,5 x 23,5 cm, 166 pagina’s, ISBN 978-94-92432-28-5) bedraagt € 23.

Victor E. van Vriesland – Herinneringen aan mijn kindertijd

Dichter en letterkundige Victor E. van Vriesland blikt in dit boekje in twee teksten terug op zijn ouderlijk huis en lagereschooltijd in Den Haag (1901-1906). Van Vriesland werd in 1892 te Haarlem geboren. In 1896 verhuisde hij samen met zijn ouders, zijn zuster Rosina en zijn broer Sigfried naar Amsterdam. Het gezin betrok in 1901 een monumentale villa aan de Scheveningscheweg in Den Haag. De lagere school die hij bezocht was een Nutsschool in De Ruyterstraat in het Haagse Zeeheldenkwartier. De bezorger van beide teksten, Rob Groenewegen, publiceerde in 2023 de biografie Weerloos tegenover alles, het leven van Victor E. van Vriesland. De prijs van het boek (15,5 x 23,5 cm, 32 pagina’s, ISBN 978-94-92432-26-1) bedraagt € 17,50.

Guus Luijters – Boekenkast Amsterdam

In Amsterdam bevinden zich miljoenen en nog eens miljoenen boeken, in boekenwinkels en bibliotheken, in huiskamers en op zolders, in kelders en werkkamers, antiquariaten en straatkastjes, op boekenmarkten, rommelmarkten en in archieven, overal waar je kijkt zijn boeken. In Boekenkast Amsterdam schrijft Guus Luijters over boeken en hun schrijvers, over literaire plekken, over poëzie op straat, en het geluk in een hele grote boekenkast te wonen. De prijs van het boek (15,5 x 23,5 cm, 198 pagina’s, ISBN 978-94-92432-25-4) bedraagt € 19,50.

Boudewijn van Houten – Hitler en ik

‘Het zou mij niet verbazen als dit boek zou worden afgedaan als “Hitler hield van zijn hond”. Het is evenwel mijn streven geweest iets meer te zeggen, maar ik geef toe dat ik geen eindvonnis van Hitler heb geschreven. Ik wilde gewoon – of naar ik hoop zelfs iets minder gewoon – opschrijven wat er door mijn lectuur, door mijn vriendschap met een psychopaat en door het leven van mijn collaborerende ouders door mijn hoofd gegaan is in verband met Hitler.’ De prijs van het boek (15,5 x 23,5 cm, 162 pagina’s, ISBN 978-94-92432-24-7) bedraagt € 19,50.

Alle eerdere uitgaven van Uitgeverij Flanor kunt u vinden in onze Flanorreeks of in het Algemeen Fonds


© Uitgeverij Flanor 2010